Skip to main content

Välkommen

Försenat Medlemsblad

Det är Fontänen som trycker vårt medlemsblad. Det senaste numret, nr 2, skulle vara hos
medlemmarna på måndag, den 18 september. Men Fontänen drabbades nyligen av ett
teknikhaveri. Det innebär tyvärr att både tryckning och distribution försenas ett par dagar.
Vi hoppas att tidningen kan delas ut 19–20 september.