Studiecirklar

Medlemsavgiften är 175 kr per kalenderår.

Alla cirklar inomhus hösten 2020 ställs in!
Cirklarna På upptäcktsfärd i naturen räknar vi med ska kunna starta som planerat eftersom de går utomhus.

För anmälan och deltagande i våra cirklar krävs att du är medlem i Senioruniversitetet i Linköping. Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet.

Anmälan för hösten 2020:  26 maj - 1 augusti.  Anmälningar kan endast göras via denna länk eller på anmälningsblanketterna som följde med Medlemsbladet.

Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi begränsar därför maximalt antal deltagare vid samtliga evenemang, efter vad som gäller vid respektive tillfälle.


Mer information om cirklarna:

  • För att skapa rättvisa mellan webb- och pappersanmälningar kommer alla anmälningar att ankomststämplas med sista datum för anmälan för aktuell period. De behandlas vid ett och samma tillfälle.
  • Platser i cirklar med för många anmälda kommer att lottas. Vid cirklar som löper över flera terminer har man förtur om man följer kursnivåerna.
  • Skriftlig kallelse och faktura skickas cirka 14 dagar före cirkelstart.
  • OBS! Förbetala inte med kort! Välj Faktura!
  • Vi vet ju nu hur det blir med cirklar i höst, de startar inte alls, dock räknar vi med att de cirklar som hålls utomhus kan starta som planerat.

När du anmäler dig via webben får du en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Eftersom vi även tar emot anmälningar via vanlig post går det dock inte att lita på uppgifterna på webben om att det finns platser kvar i en cirkel eller att du fått en plats. Vid eventuell överteckning lottas nämligen platserna efter anmälningstidens utgång.

Först när du får kallelse och faktura har du en säker plats i cirkeln.
Om du inte får plats meddelar vi detta kort efter anmälningstidens utgång. För mer information kontakta SU:s expedition.


 Sidan uppdaterad: 2020-05-25 av Admin