Resevillkor för resa med Linköpings senioruniversitet

Uppdaterad 2019-11-27

För deltagande i resor och utflykter krävs medlemskap.

Generellt

 • I priset för resorna ingår alltid bonus till guide(r) och chaufför samt ev. dricks.
 • De researrangörer vi anlitar har resegaranti hos Kammarkollegiet.
 • En SU-värd deltar alltid på resorna.

Endagsresor/Utflykter arrangerade av SU

 • Anmälan sker på SU:s hemsida www.sulink.se. Logga in på MINA SIDOR i huvudmenyn.
 • Anmälan via e-post eller telefon godtas inte.
 • Anmälningar till resor registreras i den ordning de inkommer från MINA SIDOR.
 • När en resa eller utflykt blir övertecknad finns möjlighet att anmäla sig till reservlista.
 • Efter sista anmälningsdag kan resa bokas i mån av tillgång till plats/biljett.
 • Ingen anmälningsavgift tas ut.
 • Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut.
 • Besked om deltagande, faktura, samt ev. tilldelad reservplats, sänds ut via e-post från SU.
 • Vid förhinder måste resan snarast avbokas genom meddelande till SUs expedition. 
 • Att underlåta att betala gäller ej som avbokning.

Angående avbokning av resan efter anmälningstidens slut, så gäller, om inget annat anges:

 •  Om det finns reserver, som kan ta den avbokade platsen, tas ingen kostnad ut
 •  Saknas reserver kommer de kostnader som SU ej kan påverka (t.ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.

Flerdagarsresor arrangerade av resebyrå på uppdrag av SU

 • Vid bussresor som varar mer än en dag är platsreservation inte möjlig och deltagarna byter plats varje dag genom s.k. rotation. Reser du ensam eller i udda antal kan du inte räkna med att få två säten till ditt förfogande utan kommer troligtvis att sitta bredvid en annan resenär.
 • Anmälan till en flerdagarsresa ska ske direkt till researrangören – inte till SU. Under aktuell resa framgår hur anmälan ska ske. 
 • Researrangören skickar ut all dokumentation inför resan. 
 • Researrangörens avbokningsregler gäller.
 • Resorna arrangeras på SUs uppdrag och det är endast SUs medlemmar som deltar.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping