Studiecirklar ht 2019

För att du ska kunna anmäla dig till och delta i våra cirklar måste du vara medlem i Senioruniversitetet i Linköping. Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet.

Anmälningsperioden för höstens cirklar är 27 maj–1 augusti. För vår planering är det viktigt att din anmälan kommer in i god tid. Vi kan inte starta en cirkel med för få deltagare.
• Från och med måndag 27 maj går det att anmäla sig till cirklarna på https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/sulinkoping/kurser-pa-su-linkoping/kurser-pa-su-linkoping/.
• När du anmäler dig via webben får du en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Men eftersom vi även tar emot anmälningar via vanlig post är detta ingen garanti för att du fått en plats.
• Om du inte har tillgång till en dator kan du anmäla dig genom att använda de bifogade blanketterna. Däremot kan du inte anmäla dig via cirkelledare, telefon eller vanlig e-post.
• Anmälan till studiecirklarna ska vara oss tillhanda senast den 1 augusti. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.
• För att skapa rättvisa mellan webb- och pappersanmälningar kommer alla anmälningar att ankomststämplas den 1 augusti. De behandlas vid ett och samma tillfälle.
• Om för många deltagare anmält sig till en cirkel lottas platserna ut. Om cirkeln löper över flera terminer har den som följer kursnivåerna löpande företräde.
• Först när du får en skriftlig kallelse och faktura har du en säker plats i cirkeln. Vi skickar ut kallelsen och fakturan cirka 14 dagar innan cirkeln startar. Om du inte får plats meddelar vi det en kort tid efter anmälningstidens slut.
• Litteratur och material ingår inte i cirkelavgiften.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping