Bakgrund/Historia

Idén med Pensionärs- och senare Senioruniversitet började i Frankrike vid 1970-talets början. 

Till Sverige och Uppsala kom verksamheten 1979. Idag finns 28 Senioruniversitet i Sverige. 

Senioruniversitetet startade i Linköping 1989 med namnet Pensionärsuniversitetet, hade 90 medlemmar och första terminen genomfördes 17 cirklar.

Våren 2009 bytte Pensionärsuniversitetet namn till Linköpings Senioruniversitet och 55+ blev lägsta åldern för medlemskap.

Vårt arkiv finns numera hos Linköpings Föreningsarkiv.
Här är en Arkivförteckning

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping