Månadsföredrag vt 2018

 

Föredragen omfattar ca 1 timme och efteråt finns tid till frågor/diskussioner och en stunds samvaro över en kopp kaffe. Föredragen annonseras i Corren under ”Linköping idag” och på www.sulink.se

Tid: Onsdagar kl 14.00. Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32
Pris: Medlemmar gratis. Icke medlemmar 40:-

Rocken anfaller om rebellisk rockmusik - 10 januari
Björn Horgby
, professor em i historia vid Örebro Universitet

Västvärldens nya välfärdssamhällen under 1950- och 1960-talen förändrade både kultur och föreställningar. En ny ungdomskultur, som satte pop- och rockmusiken i fokus, anföll rebelliskt vuxengenerationens värderingar och tankesätt. Plötsligt stod inte det strävsamma arbetet längre i centrum, utan i stället längtan efter att ha kul och att festa. Med hjälp av rockmusiken sökte ungdomar i USA och Storbritannien (liksom i Sverige) efter alternativ till föräldragenerationens materialism.

Föredraget ovan ersätts, pga sjukdom, av det nedan angivna

Kinda kanal och Linköpings hamn- 10 januari
Joakim Johansson,
historiker

Kinda kanal var en viktig transportled från öppningen 1870 och Linköpings hamn har varit en av Sveriges största insjöhamnar. I föredraget berättas om fartyg, platser och personer samt anekdoter utmed kanal och hamn. Äldre fotografier ur arkiv och privata samlingar jämförs med nytagna bilder.

DNA-tester i släktforskningen - 7 februari
Ulf Frykman
, vice ordf i föreningen DIS-Filbyter

DNA-tester i släktforskning har genomgått en explosionsartad utveckling och är idag en väl känd och använd teknik. Därigenom ges möjlighet att upptäcka mer om sitt eget ursprung i ett historiskt perspektiv men att också hitta nya släktingar och detaljer om den egna släkthistorien. Men vad innebär ett personligt test, hur tolkas resultat och vad kan det medföra för konsekvenser för den arkivforskning som den enskilde genomfört?

En rättighetsfråga - ett liv fritt från förtryck och våld - 7 mars
Juno Blom
, Länsstyrelsen Östergötland

Juno Blom är utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen där hon arbetar med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Hon påvisar vikten av att ta fram rutiner för arbetet som följer när man engagerar sig i den som är utsatt. Genom sitt mångåriga arbete mot hedersförtryck och sin kunskap därom har Juno Blom fått uppdraget att vara regeringens särskilda utredare för att ta fram den nationella strategin för mäns våld mot kvinnor.

Förstå framtiden - 4 april
Patrik Nyström
, Warp Institute

Den snabba tekniska utvecklingen ger oss enorma möjligheter till ett bättre samhälle, bättre affärer och högre välstånd, men vi måste alla förstå vad som pågår och använda kunskapen på bästa möjliga sätt. Följ med på en resa som på ett lättförståeligt sätt förklarar hur världen håller på att förändras och få en inblick i de tekniker som skapar förändringen.
Patrik Nyström är en av grundarna till Warp Institute, en stiftelse med syfte att utbilda och inspirera människor att ta tillvara på möjligheterna med ny teknik. Han är en erfaren föreläsare och har bland annat föreläst flertalet gånger på Sveriges riksdag.

Ålderism finns det? - 9 maj
Annika Taghizadeh Larsson
, fil dr, universitetslektor vid Linköpings Universitet

De ansikten vi möter i tidningar och TV tillhör sällan människor över 65, såvida programmet eller artikeln inte handlar om äldreomsorg. Det är också relativt accepterat att prata om och behandla äldre människor som lite mindre värda eller sämre. Detta är några exempel på ålderism stereotypa föreställningar, fördomar och särbehandling baserade på ålder. Föredraget handlar om det relativt okända fenomenet ålderism, om dess orsaker och konsekvenser och förslag ges till hur vi kan arbeta mot negativa attityder och diskriminering som riktas mot människor som uppnått en hög ålder.

 

 

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping