Medlemsinformation

Medlemsavgiften är 125 Kr per kalenderår

För att våra medlemmar ska få information om kommande aktiviteter ger Senioruniversitetet ut två medlemsblad per år, i maj och i november. De skickas med post till alla våra medlemmar tillsammans med anmälningsblanketter.

Medlemssbladen innehåller bl. a. information om vårens respektive höstens cirklar, resor, föredrag och konstvisningar.

På vår webb, som du tittar på just nu, finns (förhoppningsvis) alltid aktuell information.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping