Medlemsinformation

Medlemsavgiften är 175 kr per kalenderår.

Medlemsavgiften är 175 kr per år.

Linköpings Senioruniversitet ger för närvarande ut två medlemsblad per år, i maj och i november. De publiceras här på vår webb, men skickas också med post till de medlemmar som valt så och då tillsammans med anmälningsblanketter.

Medlemsbladen innehåller bland annat information om vårens respektive höstens cirklar, resor, föredrag, konstvisningar och musikcaféer.

Under coronapandemin följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 50 personer per aktivitet.

På grund av detta prioriterar vi våra medlemmar så att enbart de kan delta i våra aktiviteter. Detta gäller således även de aktiviteter som enligt medlemsbladet är öppna även för icke medlemmar.

Det är "först till kvarn" som gäller. Inga förköp.

Vi vet inte hur den pågående coronapandemin kommer att påverka verksamheten i höst. Beroende på smittläget och myndigheternas rekommendationer, kan vi bli tvungna att förändra upplägget av evenemang, begränsa antal deltagare ytterligare och även ställa in helt.