Medlemsinformation

Medlemsavgiften är 125 Kr per kalenderår .

År 2019 kommer medlemsavgiften att vara 175 SEK.

För att våra medlemmar ska få information om kommande aktiviteter ger Senioruniversitetet ut två medlemsblad per år, i maj och i november. De skickas med post till alla våra medlemmar tillsammans med anmälningsblanketter.

Medlemssbladen innehåller bl. a. information om vårens respektive höstens cirklar, resor, föredrag och konstvisningar.

På vår webb, som du tittar på just nu, finns (förhoppningsvis) alltid aktuell information.

På kartan nedan kan du se var våra medlemmar bor.

 

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping