Medlemsinformation

År 2019 kommer medlemsavgiften att vara 175 SEK.

För att medlemmarna ska få information om kommande aktiviteter ger Senioruniversitetet under 2019 ut tre medlemsblad per år, i maj, september och i november. De skickas med post till alla våra medlemmar - som valt så - tillsammans med anmälningsblanketter.

Medlemssbladen innehåller bl. a. information om vårens respektive höstens cirklar, resor, föredrag,  konstvisningar, och musikcaféer.

På vår webb, som du tittar på just nu, finns (förhoppningsvis) alltid aktuell information.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping