Musikcaféer våren 2019

Tid: Lördagar kl 14.00–15.30
Lokal: Missionskyrkans Maria-sal, Drottninggatan 22
Pris: Medlemmar 100 kr inkl kaffe med bröd. Icke medlemmar 140 kr.

Johnny Cash – the man in black (and white) – 2 februari
Mikael Billemar och Kjell Silverwitt

Mikael Billemar är studentpräst i Norrköping och även känd som frontman i bandet
Prästen och hans vänner, som gärna spelar irländsk musik. På hans repertoar finns även
amerikanska storheter som Bob Dylan. Mikael och Kjell kommer att sjunga
tio Cash-sånger och tala om den tematik som ofta återkommer i Cash-sångernas berättelser.
Det är ingen tvekan om att Johnny Cash var en stor amerikansk berättare.

Alice Tegnér - Mycket mer än ”Blåsippan” och ”Ekorrn satt i granen” - 23 februari
Rolf Vårdstedt och Ulla Gerardson

Alice Tegnér är först och främst känd som barnvisekompositör. Många av våra allra mest kända och bästa
barnvisor har skrivits av henne. Vid sidan av dessa komponerade hon sånger, körmusik, pianostycken och
en violinsonat. Sångaren Rolf Vårdstedt låter oss ta del av Alice Tegnérs levnadsöde samt musikskapande
ackompanjerad på piano av Ulla Gerardson.

Källan i Slaka – 23 mars
Marie Länne Persson och David Siljat

Ett musik- och berättarprogram som har med vårt kulturarv och vår folkliga musik att göra. Det handlar
om en källa som har inspirerat till sång, dans, spel och bildskapande sedan tidigt 1800-tal, då orten Slaka
och grannorten Landeryd bildade ett centrum i det uppteckningsarbete som gjordes under tidigt 1800-tal.
Marie Länne Persson är balladsångerska och författare till boken Källan i Slaka – en bok om svensk
folkmusik. Tillsammans med spelmannen och sångaren David Siljat bjuder hon på berättelser, visor och
låtar ur den rika Slaka-repertoaren.

Poesi från dygnets alla timmar - 27 april
Linköpings KFUM-kör

Kören kommer att framföra ett program med sånger där diktaren har inspirerats av en speciell tidpunkt
under dygnet. Sådana visor eller tonsatta dikter har publicerats av bland andra Birger Sjöberg, Evert
Taube, A.F. Lindblad, Verner von Heidenstam och Pär Lagerkvist.
Kören framför ett urval av sånger i original eller i arrangemang för manskör.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping