Skip to main content

Mål och verksamhet

Våra mål
Lärande och gemenskap.

Verksamhet

Våra fem verksamhetsområden är studiecirklar, resor, föreläsningar och föredrag, konstvisningar och musikcaféer. Tack vare att allt arbete inom föreningen är ideellt, kan vi hålla låga priser på våra aktiviteter. Våra mer än 1400 medlemmar deltar i ca 90 cirklar, 8-10 föredrag, 6-8 resor och 4-6 konstvisningar per år.

Studiecirklar

Senioruniversitetet har ett stort och varierat utbud av studiecirklar. Det finns ett femtiotal per termin att välja på och de har mellan sex och tolv sammankomster. Antalet studietimmar varierar beroende på typ av studiecirkel.
Studiecirklarna täcker många ämnesområden: språk, kultur, konst, musik, naturvetenskap, foto, motion och natur. Detta innebär att varje medlem bör kunna hitta något som passar hans/hennes intresseområde.

Resor

Våra resor är mycket uppskattade av medlemmarna och blir oftast tidigt fulltecknade. Vi anordnar 4–6 resor per termin, både inom Sverige och utomlands. Resmålen väljs ofta efter förslag från medlemmarna. Vi arrangerar både kortare och längre resor. De kortare resorna kan vara opera- eller teaterresor eller en utflykt som avslutning på vårterminen. Bland annat har vi haft båtutflykter i både Östergötlands och i norra Vätterns skärgårdar.
Våra längre resor går oftast utomlands. Vi har till exempel varit i Norra Spanien, Albanien, Kroatien, Bretagne-Normandie, Kalabrien, Peloponnesos och Skagen.

Föredrag och musikcaféer

Föredragsgruppen ansvarar för tre olika serier av aktiviteter: månadsföredrag, föreläsningsserier och musikcaféer. Dessa är öppna även för icke medlemmar.
Månadsföredragen sker normalt en gång i månaden och behandlar varierande ämnen.
Inför våra längre resor ges dessutom ofta föredrag med anknytning till resemålet, som en förberedelse innan resan.
Föreläsningsserier omfattar 4-5 föreläsningar per termin och behandlar ett särskilt tema. Så till exempel har serier handlat om kvinnliga konstnärer och Hundra år med svensk demokrati.

Musikcaféer brukar ordnas tre gånger per termin och ägnas oftast åt en viss artists musikskatt.

Konstvisningar och stadspromenader

Konstpedagoger vägleder oss genom tre till fem utställningar per termin i Passagen, Linköping kommuns konsthall. Dessa speciellt anordnade visningar är kostnadsfria för våra medlemmar.
Stadspromenader med en kunnig guide brukar dessutom arrangeras varje termin.

Expeditionen

Telefontider:  Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besökstider: Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besöksadress: S:t Larsgatan 44 plan 2, Linköping
Mejladress: info@sulink.se

Uppdaterad: 29 december 2023