Skip to main content

Om Linköpings Senioruniversitet

Idén med Pensionärsuniversitet lanserades i Frankrike vid 1970-talets början. Pensionärsuniversitet döptes senare om till Senioruniversitet. Till Sverige och Uppsala kom verksamheten 1979. En förteckning över nuvarande senioruniversitet finns på Folkuniversitetet.se

I Linköping startades Pensionärsuniversitetet 1989. Det hade då 90 medlemmar och första terminen genomfördes 17 cirklar. Våren 2009 bytte man namn till Linköpings Senioruniversitet och lägsta åldern för medlemskap blev 55. 

En kort historik finns här.

Till föreningens 30-årsjubileum publicerades en Jubileumsskrift och en av våra medlemmar, Stina Söderlund, skrev En dikt/kantat som hon framförde på jubileumsfesten den 10 november 2019.

Expeditionen

Telefontider:  Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besökstider: Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besöksadress: S:t Larsgatan 44 plan 2, Linköping
Mejladress: info@sulink.se

Uppdaterad: 29 december 2023