Skip to main content

Samverkan

Folkuniversitetet i Linköping

Vi har ett nära samarbete med Folkuniversitetet i vars lokaler i Kunskapsgallerian (Birgittaskolan) vår expedition inryms. Det är ett kontorsrum med tre arbetsplatser. Vi delar telefon- och datanät med dem och våra studiecirklar administreras i deras datasystem. Lönerna till studiecirkelledare betalas via Folkuniversitetet. Samarbetet regleras i två avtal - på nationell respektive lokal nivå.

Föreningshuset Fontänen

Sedan 1994 drivs föreningshuset av den ideella föreningen Fontänen, som fått i uppdrag av Linköpings Kommun att driva och utveckla Fontänen. Vi är en av 50 föreningar som har en del av våra aktiviteter, främst studiecirklar och föreläsningar, där. Fontänen har också ett tryckeri, som bland annat framställer vårt medlemsblad. 

Våra systerföreningar

Senioruniversiteten i Östergötlands och Jönköpings län bildar en region. Förutom Senioruniversitetet i Linköping, ingår:

Representanter för föreningarna träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma angelägenheter. Ofta bjuds representanter från kringliggande regioner in till dessa möten. Vissa år träffas SU-föreningarna i hela Sverige vid en två-tredagars nationell samrådskonferens.

Hagdahlska huset Seniorcenter är en mötesplats för dig som är 65 år och äldre. Läs mer

Linköpings kommun.

  • Överenskommelse godkänd av Linköpings kommunfullmäktige 2012-06-12 Läs mer
  • Program antaget av Linköpings kommunfullmäktige 2012-06-12 Läs mer

Expeditionen

Telefontider:  Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besökstider: Måndag - onsdag kl 10 - 12.
Besöksadress: S:t Larsgatan 44 plan 2, Linköping
Mejladress: info@sulink.se

Uppdaterad: 29 december 2023