Bakgrund/Historia

Idén med Pensionärs- och senare Senioruniversitet lanserades i Frankrike vid 1970-talets början. 
Till Sverige och Uppsala kom verksamheten 1979. Idag finns 35 Senioruniversitet i Sverige.  En förteckning finns hos Folkuniversitet
I Linköping startades ett 1989 med namnet Pensionärsuniversitetet, och hade då 90 medlemmar,  första terminen genomfördes 17 cirklar.
Våren 2009 bytte Pensionärsuniversitetet namn till Linköpings Senioruniversitet och 55+ blev lägsta åldern för medlemskap. 

En kort historik finns här.

Från vårt 30-årsjubiléum 2019 - en dikt/kantat av en kär medlem - Stina Söderlund! Var så goda!

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping