Anmälningar till resor är öppen

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi en begränsning på maximalt 50 personer per aktivitet. På grund av detta prioriterar vi våra medlemmar så att enbart medlemmar kan delta i våra aktiviteter och för dem är det "först till kvarn" som gäller. Inga förköp.