Alla evenemang är för närvarande öppna för anmälan. Dock enbart för medlemmar.

Normalt har föreläsningar, musikcaféer och konstvisningar varit öppna även för icke medlemmar. Men eftersom vi nu på grund av Corona-restriktionerna begränsar antalet deltagare, måste vi prioritera våra medlemmar. 

Våra medlemmar uppmanas därför att ta med sitt medlemskort till evenemangen.
Klicka här för instruktioner för att få medlemskort.