Konstvandring 11/9 13:30

Medlemsavgiften är 175 kr per kalenderår.

Tid: Fredag 11/9 kl 13.30 

Plats: Slussbron vid Nykvarn 

Vägbeskrivning: Gå eller cykla längs åns södra sida - Södra Stånggatan, ta höger in på Nykvarnsgatan.

Från Resecentrum finns både tunnel under spåren och övergång i markplan.

Parkering finns längs Södra Stånggatan och Nykvarnsgatan.

Kommunekolog Håkan Lundberg guidar oss vid den nya fiskvägen, som ska underlätta för fiskarna i ån. 

Han kommer också att ge oss landskapssynpunkter på projektet och dess omgivning. 

Den som vill kan fortsätta till Gumpekullastenen, en runsten i närheten av Tekniska Verken. 

Sigvard Hallendorf guidar och informerar oss om platsens och stenens historia.

Sedan  återvänder vi till Nykvarnsparken, där det finns gott om sittplatser för emkaffet.    

Anmälan på hemsidan, fr.o.m. 27 augusti kl. 10:00, obligatorisk. Max 30 deltagare.

Medtag gärna kaffekorg.  

Marianne Frisk, Monica Bergdahl o Kristina Bengtsson