Konstvandring 2 oktober kl. 13.30

Konstvandring 2 oktober kl. 13.30 
Plats: Vallastaden 
Samling på Nobeltorget

 Åtta konstnärer har bidragit med utsmyckning av Vallastaden.
Lars-Ove Östensson, konsthallschef på Passagen, berättar och guidar oss i området.
Vi avslutar i Paradiset, som är en park i Vallastaden. Förutom lövträd och fruktträd och stora grönytor har parken också 76 odlingslotter. Tillfälle för promenad i området. Här kan vi njuta av vårt medhavda kaffe.
Anmälan på hemsidan är obligatorisk fr.o.m. 21 september kl. 10:00 och senast 25 september.
Välkomna.

Kristina Bengtsson, Monica Bergdahl, Marianne Frisk

 Vägbeskrivning.
Buss: 4 och 12. Hållplats: Nobeltorget
Bil: besöksparkering i multihuset Flustret. Ligger till höger efter
räddningsstationen när du åker in i stadsdelen Johannes Magnus väg.