Samverkan

Folkuniversitetet i Linköping

Vi har ett nära samarbete med Folkuniversitetet i vars lokaler i Kunskapsgallerian (Birgittaskolan) vår expedition inryms. Det är ett kontorsrum med tre arbetsplatser. Vi delar telefon- och datanät med dem och våra studiecirklar och föredrag administreras i deras datasystem. Lönerna till studiecirkelledare betalas via Folkuniversitetet. Samarbetet regleras i två avtal på nationell respektive lokal nivå.

Föreningshuset Fontänen

Sedan 1994 drivs föreningshuset av den ideella föreningen Fontänen som fått i uppdrag av Linköpings Kommun att driva och utveckla Fontänen. Vi är en av 50 föreningar som har en del av våra aktiviteter, främst studiecirklar och föreläsningar, där. Fontänen har också ett tryckeri som bland annat framställer vårt medlemsblad. 

Våra systerföreningar 

Senioruniversiteten i Östergötlands och Jönköpings län bildar en region. Representanter för föreningarna i Linköping samt Norrköping, Motala/Vadstena och Jönköping brukar träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma angelägenheter. Ofta bjuds representanter från kringliggande regioner in till dessa möten. Hösten 2019 hålls mötet i Motala. Vissa år träffas SU-föreningarna i hela Sverige vid en två-tredagars nationell samrådskonferens. Senaste mötet ägde rum i Umeå våren 2018.

Vi har ett samarbete inom reseverksamheten med Senioruniversitetet (SU) Motala – Vadstena och Norrköping. För mer information om resor som de anordnar se Motala-Vadstena reseprogram resp Norrköping resor. Kontakta reseansvarig på respektive resa.

I övrigt gäller att man ska vara medlem i den förening som anordnar resan.
Frågor om resor besvaras av Gunvor Ahl tel 0141-216739 eller Lillemor Frejd tel 0141-53160

Hagdahlska huset Seniorcenter Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorns organisationer och Linköpings kommun.

Överenskommelse godkänd av Linköpings kommunfullmäktige 120612 Läs mer

Program antaget av Linköpings kommunfullmäktige 120612 Läs mer

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping