Verksamhet

Våra fem verksamhetsområden är studiecirklar, resor, föredrag, konstvisningar, och musikcaféer. Dessutom inbjuder vi till julbord och till en vårresa som avslutning på terminen och dessa två aktiviteter får våra medlemmar till ett reducerat pris. Tack vara att allt arbete inom föreningen är ideellt kan vi hålla låga priser på våra aktiviteter.

Våra mer än 1600 medlemmar deltar i ca 90 cirklar, 8-10 föredrag, 6-8 resor och 4-6 konstvisningar per år.

Studiecirklar

Senioruniversitetet har ett stort och varierat utbud av studiecirklar, Det finns ett femtiotal per termin, med mellan sex och tolv sammankomster, att välja på. Antalet studietimmar varierar beroende på typen av studiecirkel.
Studiecirklarna täcker många ämnesområden, språk, kultur, konst, musik, data och foto, motion och natur. Detta innebär att varje medlem borde kunna hitta något som passar hans/hennes intresseområde.

Resor

Våra resor är mycket uppskattade av medlemmarna och blir oftast tidigt fulltecknade. Vi anordnar 4–6 resor per termin, både inom Sverige som utomlands. Resorna anordnas ofta efter förslag från medlemmarna.
Vi arrangerar både kortare och längre resor. De kortare resorna kan vara endags opera- eller teaterresa eller en vårutflykt som avslutning på terminen. Så t.ex. har vi haft båtutflykt i både Östergötlands och i norra Vätterns skärgård.
Våra längre resor går oftast utomlands, t.ex. till Norra Spanien, Albanien, Kroatien, Bretagne – Normandie, Kalabrien, Peloponnesos och Skagen.

Föredrag och musikcaféer

Föredragsgruppen ansvarar för tre olika serier av aktiviteter: månadsföredrag, föreläsningsserier och musikcaféer. De är öppna för både medlemmar och allmänheten. Månadsföredragen sker normalt en gång i månaden och behandlar varierande ämnen. Föreläsningsserier omfattar 4-5 föreläsningar per termin och behandlar ett särskilt ämne, t ex kvinnliga konstnärer.
Dessutom ges, inför våra längre resor, ofta föredrag som har anknytning till resemålet som en förberedelse innan resan.
Musikcaféer brukar ordnas tre gånger per termin och ägnas oftast åt en viss artists musikskatt.

Konstvisningar och stadspromenader

Konstpedagoger i Passagen, Linköping kommuns konsthall, vägleder oss genom vanligtvis tre utställningar per termin. Det sker vid speciellt anordnade tillfällen och är kostnadsfritt för våra medlemmar.
En eller två stadspromenader med en kunnig guide brukar dessutom arrangeras varje termin.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping