För anmälan och deltagande i våra cirklar krävs att du är medlem i Senioruniversitetet i Linköping.
Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet.

Från och med måndag 2 december går det att anmäla sig till cirklarna på https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/sulinkoping/kurser-pa-su-linkoping/kurser-pa-su-linkoping/
• Anmälan till studiecirklarna ska vara oss tillhanda senast den 13 december. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.
• För att skapa rättvisa mellan webb- och pappersanmälningar kommer alla anmälningar att ankomststämplas den 13 december. De behandlas vid ett och samma tillfälle.
• Platser i cirklar med för många anmälda kommer att lottas. Vid cirklar som löper över flera terminer har man förtur om man följer kursnivåerna
• Skriftlig kallelse och faktura skickas cirka 14 dagar före cirkelstart.
•Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet.

OBS! Vi kan endast ta emot anmälningar via vår webbplats www.sulink.se eller på bifogade anmälningsblanketter. Välj Studiecirklar i menyn och klicka sedan på länken https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/sulinkoping/kurser-pa-su-linkoping/kurser-pa-su-linkoping/

Anmälningar via cirkelledare, per telefon eller vanlig e-post beaktas inte.
När du anmäler dig via webben får du en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Eftersom vi även tar emot anmälningar via vanlig post går det dock inte att lita på uppgifterna på webben om att det finns platser kvar i en cirkel eller att du fått en plats. Vid eventuell överteckning lottas nämligen platserna efter anmälningstidens utgång.
Först när du får kallelse och faktura har du en säker plats i cirkeln.
Om du inte får plats meddelar vi detta kort efter anmälningstidens utgång. För mer information kontakta SU:s expedition.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping